Wat betekenen 'PP' en 'CP', op het contactmateriaal voor het laden van elektrische voertuigen?

De Proximity Pilot (PP) is via een genormeerde weerstand verbonden met de PE-geleider.  Hierlangs kan de laadzuil uitlezen tot welke stroomsterkte de laadkabel geschikt is.
De Control Pilot (CP) is via een extra ader in de laadkabel verbonden met het voertuig. Hierlangs vindt de communicatie plaats tussen voertuig en laadsysteem en wordt o.a. de hoogte van de laadstroom met het aangesloten voertuig gecommuniceerd.

Print pagina

Terug naar de FAQ van MENNEKES
Heeft u andere vragen?
071 341 9009