Privacy

Privacy is belangrijk. Hateha gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteren wij een nieuwe privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Download hier onze privacyverklaring .