De Wi-Safe 2 technologie zorgt voor een slimme draadloze en continue communicatie tussen alle melders die voorzien zijn van een Wi-Safe 2 communicatiemodule. Wanneer een melder in dit netwerk rook, hitte of koolmonoxide detecteert, gaan alle melders in het netwerk af.

Met de Smart Silence Locatie functie is het mogelijk om alle alarmen uit te zetten, behalve degene die het alarm geïnitieerd heeft. Zo is snel en efficiënt te achterhalen waar de bron zich bevindt.
In dit systeem kunnen maximaal 50 apparaten gekoppeld worden.

Naast de rook-, hitte- en koolmonoxidemelders zijn er andere apparaten die op het netwerk aangesloten kunnen worden:

  • De locatieschakelaar: een eenvoudige bedienunit om het Wi-Safe 2 netwerk te controleren. Hiermee kunnen alle draadloze Wi-Safe 2 apparaten uitgeschakeld worden bij een melding –behalve degene die de melding geeft. Tevens is het draadloos testen van alle aangesloten Wi-Safe 2 apparaten mogelijk.
  • Aanvullende hulpmiddelen voor mensen die het ‘normale’ geluidssignaal niet goed horen, zoals de ‘low frequency sounder’ en ‘strobe and vibrating pad’.

Welke producten voorzien zijn van de Wi-Safe 2 technologie vindt u op de FireAngel website .

Alle productgroepen van FireAngel